2016 MARINA PARK RESIDENCIAL – FASE I || Marina Park Residential – Phase I

Autor Author En colaboración con Ribas&Ribas Arquitectos
Situación Location Rambla Marina, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Superficie Area 22.895m²
Fechas Year 2016
Fase Phase En construcción